על חשיבותו של צל עצים במוס”ח

זכויות יסוד

אלו בגדר חובה . לא ניתן לשלול זכויות אלו . ועל כל אירגון המתפעל בישראל מוסד חינוכי להיערך למילוי זכויות אלו מיידית .

זכותו של כל תלמיד בישראל , מגן הילדים ועד לבית הספר התיכון ואפילו באוניברסיטה , ללמוד בסביבה ירוקה בה קיים צל עצים בכמות ובאיכות שיקבע המנהל הכללי של משרד החינוך .

זכותו של כל עץ במוסד חינוכי בישראל לגדול בסביבה בטוחה ושטופת שמש , בסביבה עם עתיד , לקבל מים וחומרי הזנה בכמות מספקת , להיות מחובר לשם כך למערכת השקיה ממוחשבת תקינה ועובדת בכל עת , לראות אגרונום אחת לשנה שייתן המלצות לשיפור איכות חייו , לעבור גיזום ירוק/ עיצוב / סניטציה אחת לשנה על ידי גוזם מומחה לעצים , ולתת את חסדיו ( צל / פרי / ריח / צבע ) לתלמידים בצורה בריאה שופעת ובטוחה .

 

 

להלן:

 1. משרד החינוך קובע כי צל עצים הוא חיוני לבטיחות הילדים . הוא מעניק קרירות , סינון אויר , העשרת הסביבה בחמצן , הגנה מקרינת שמש מזיקה , השפעה פסיכוסומטית על תהליך הלמידה ועוד .
 2. לפיכך קובע משרד החינוך כי חלה חובה לטעת עצים במוסדות החינוך בישראל . חלה חובה לתחזק את העצים בצורה נאותה . ולהשקותם ולטפל בהם . שכן יש להם זכויות יסוד מס’ 2 .
 3. חלה חובה על כל מוסד חינוכי לפרוס צל עצים בגנים ובחצרות המוסד אותו הוא מתפעל . על כל מי שבונה מוסד חינוכי חדש לקחת בחשבון את סטנדרט העצים החדש ולפעול על פיו .
 4. לשם הבהרה – צל סככות פחונים צליות או רשתות איננו מוריד את הצורך לצל עצים בכמות הנידרשת .
 5. יש לשלט את כל העצים בשמם ובתכונותיהם ככה שכל ילד בישראל יכיר את שמותיהם ותכונותיהם של העצים וירכוש להם כבוד והערכה ובבוא היום ייצא גם להגנתם כאזרח בוגר .
 6. את שמות העצים ותכונותיהם ניתן יהיה לקבל ממשרד החינוך שיכין שלטים נאותים ויחלק אותם למוסדות החינוך לפי דרישה להתקנה על העצים . השלטים יותקנו בגובה של 1.5 מ’ לפחות על מנת למנוע קריאתם על ידי ילדים קטנים . השלטים יותקנו עם הפנים אל השבילים ומסלולי ההליכה במוסד .
 7. העצים יינטעו בכמות כזאת שבבגרותם ייפרס צל עצים של 25% לפחות משטח החצר . כמובן שיותר זה רצוי אך לא יותר מ 75% .
 8. שטח החצר ייחשב כל השטח של המוסד החינוכי . כל השטח בין הגדרות .
 9. כל מוסד חינוכי יחליט איזה סוגי עצים הוא רוצה לטעת . לפי האוזר בארץ בו נמצא המוסד , גודל שטח החצר , אופי התלמידים וכ”ו .
 10. משרד החינוך יפרסם המלצות מפעם לפעם . אך האחריות לנטיעה ותחזוקת העצים היא על המוסד החינוכי שיידאג להקצות לכך משאבים מקצועיים ותקציביים .
 11. משרד החינוך מחייב לטעת הדרים באזור שבין גדרה לחדרה על מנת לחדש את נוף הפרדסים שאפיין את האזור שנים רבות על הריחות הצבעים והפרי . למעט מוסדות חינוך של פעוטות או צרכים מיוחדים . לאלו המלצות בניפרד .

להלן שיטת החישוב המחייבת

 1. העצים נחלקים ל 3 קבוצות לפי גודלם : קטנים , בינוניים וענקיים .
 2. יש לעבוד על פי הטבלה ולטעת את העצים בפריסה שתבטא עתיד בטוח לעץ .
 3. כמובן שצורתו של העץ משפיעה על מידותיו . דקלים בעלי מידות אחרות , ברושיים , אבל הכוונה לאפשר נטיעה בפריסה שתבטא את הדרישה ל 25% צל עצים חובה .

גודל העץ

קטן

בינוני

ענק

    

גובה כללי במ’

4

8

12

רדיוס כללי במ’

2

4

6

שטח כיסוי במ”ר

12

50

110

סוגים לדוגמא

לימון , זית

צאלון , סיגלון

איקליפטוס , סיסם

    
    

דוגמאות :

דוגמא א’

גן חרוב הוא בעל שטח חצר של 200 מ”ר .

עליו לטעת 25% משטח החצר היינו 50 מ”ר צל עצים .

הוא יכול לבחור לטעת 5 עצים קטנים . או עץ בינוני אחד . עץ גדול לא ניתן לטעת בגן זה .

דוגמא ב’

גן אפרסק הוא בעל שטח חצר של 50 מ”ר .

עליו לטעת 25% משטח החצר היינו 12.5 מ”ר

הוא יכול לטעת רק עץ אחד קטן .

דוגמא ג’

גן צאלון הוא בעל שטח חצר של 1,000 מ”ר .

עליו לטעת 25% משטח החצר היינו 250 מ”ר .

הוא יכול לטעת שני עצי ענק ועוד עץ אחד בינוני . או עץ אחד ענק ועוד  שני בינוניים ועוד 5 עצים קטנים . וכן הלאה .

הוגש למשרד הבריאות במסגרת עדכונים לחוזר המנכ”ל.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך ..