054-788-9950

התקשר עכשיו!

סקר עצים

סקר עצים להיתרי בניה

רקע..
החל מנובמבר 2008, כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק. כל אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר עליו לקבל אישור מהגורם המוסמך שהוא פקיד היערות האחראי על האזור בו צומח העץ, פקיד היערות של קק”ל, של העירייה, של המועצה האזורית או המועצה המקומית.
סקר עצים להיתר בניה מטרתו להביא בידי פקיד היערות את המידע על העצים הבוגרים הנמצאים באותה החלקה לשם בחינתה והכנת חוות דעת לצורך קבלת החלטות בעניינים הכרוכים ברישיונות לכריתה, העתקה או שימור עצים בוגרים.

התהליך

תחילה על מודד מוסמך להגיע לחלקה, לסמן את כל העצים הבוגרים על גבי תכנית ולשלוח את התכנית לאגרונום. לאחר מכן, מגיע האגרונום לשטח וסוקר את העצים על פי התכנית. לבסוף, האגרונום מגיש את סקר העצים לפי הסטנדרט הרלוונטי לקבלת אישור סופי מפקיד היערות.

מושגים
“עץ בוגר” – הוא עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא עשרה סנטימטרים לפחות. 

“פקיד יערות” – הגורם המוסמך לתת אישור לכריתה / העתקה. פקידי היערות בישראל הם של קק”ל ושל הרשויות המקומיות.  למציאת פקיד יערות באזורכם לחצו כאן

“אגרונום” – חקלאי או מומחה לחקלאות.

אתרים / קבצים רלוונטים
הפורמט הנדרש לסקר עצים בעיריית תל אביב
מדריך לטעינת סקרי עצים בעיריית תל אביב

סקר עצים לבטיחות ותחזוקה במוסדות חינוך

לפי חוזר מנכ”ל משרד החינוך, כל מוסד חינוכי בישראל מחויב אחת לשנה בבדיקת “יציבות עצים וענפים” ע”י אגרונום מוסמך. בבדיקה בודק האגרונום את יציבותם ובריאותם של העצים ואת הימצאותם של סכנות כלשהן לתלמידים מצמחייה (כמו צמחייה רעילה או דוקרנית). לאחר הבדיקה מגיש האגרונום אישור בטיחות למוסד החינוכי במידה והכל תקין או סקר ליקויים במידה ויש בעיות.

בשנים האחרונות, הפסיקה בבתי המשפט היא שאגרונום מומחה חייב לבדוק כל מוסד חינוכי או שטח ציבורי אחת לשנה.

בין לקוחותינו רשתות חינוך רבות כמו נעמ”ת, עמל 1, אורט, מרכז החינוך העצמאי, דרכ”א בתי ספר, בית אקשטיין ועוד.

 

זקוקים לייעוץ אגרונומי ?  לחצו כאן.

למה אתם מחכים? צרו קשר!